Birth Rights

Het International Childbirth Initiatief (ICI)

De 12 stappen naar een veilige en respectvolle MoederBaby-Familie geboortezorg

Birth Rights // stap 1

Stap 1

Behandel elke vrouw met medeleven, respect en waardigheid, zonder fysiek, verbaal of emotioneel misbruik. Zorg voor veilige zorg met oog voor de cultuur van de vrouw die individuele gebruiken, waarden, het recht op zelfexpressie, geïnformeerde keuze en privacy respecteren

Birth Rights // stap 2

Stap 2

Respecteer het recht van elke vrouw op toegang tot en het ontvangen van vrije of betaalbare zorg doorheen heel haar vruchtbaarheidsperiode. Hiermee wordt bedoeld dat onder geen enkele omstandigheid aan een moeder of kind zorg kan geweigerd worden of ze van hun vrijheid kunnen worden beroofd door gebrek aan betaling.

Birth Rights // Stap 3

Stap 3

Vertrek vanuit het MoederBaby-Familie geboortezorg-model waarbij vroedvrouwenzorg en -filosofie worden geïntegreerd en die kan worden uitgevoerd door alle geboortezorgverleners in alle instellingen en op alle zorgniveaus.

Birth Rights // Stap 4

Stap 4

Erken het recht van de moeder op continue steun tijdens de bevalling en informeer haar over de voordelen ervan. Zorg ervoor dat ze dergelijke steun krijgt van zorgverleners en metgezellen van haar keuze.

Birth Rights // Stap 5

Stap 5

Bied eerst en vooral niet-farmacologisch comfort en veilige manieren om met de pijn om te gaan aan tijdens de bevalling. Als er farmacologische opties voor pijnstilling beschikbaar zijn en gevraagd worden, leg dan de voordelen en risico’s uit. 

Birth Rights // Stap 6

Stap 6

Bied evidence-based zorg aan die goed is voor de MoederBaby-familie tijdens de gehele vruchtbare periode

Birth Rights // Stap 7

Stap 7

Vermijd potentieel schadelijke procedures en praktijken die onvoldoende onderbouwen dat de voordelen zwaarder wegen dan het risico bij routinematig of frequent gebruik tijdens normale zwangerschap, arbeid, bevalling en het postpartum en de neonatale periode.

Birth Rights // Stap 8

Stap 8

Voer maatregelen in die het welzijn verbeteren en ziekte voorkomen voor de MoederBaby-Familie, zoals goede voeding, schoon water, sanitaire voorzieningen, hygiëne, gezinsplanning, preventie van ziekte en complicaties en pre- en postnatale educatie.

Birth Rights // Stap 9

Stap 9

Zorg voor de juiste verloskundige, neonatale en spoedbehandeling indien nodig. Zorg ervoor dat het personeel getraind is in het herkennen van (potentieel) gevaarlijke aandoeningen en complicaties en in het bieden van effectieve behandeling of stabilisatie, en dat er samenwerking is voor overleg en een veilig en effectief verwijzingssysteem.

Birth Rights // Stap 10

Stap 10

Zorg voor een ondersteunend personeelsbeleid voor het aanwerven en behouden van toegewijd personeel. Zorg ervoor dat het personeel veilig, zeker, gerespecteerd en in staat is om hoogwaardige, samenwerkende, gepersonaliseerde zorg te bieden aan vrouwen en pasgeborenen in een positieve werkomgeving.

Birth Rights // Stap 11

Stap 11

Zorg voor een continuüm van samenwerkende zorg met alle relevante zorgverleners, instellingen en organisaties met vastgestelde plannen en logistiek voor communicatie, overleg en verwijzing tussen alle zorgniveaus.

Birth Rights // Stap 12

Stap 12

Realiseer de 10 stappen van het herziene Baby-Friendly Hospital Initiative (2018) – Het beschermen, promoten en ondersteunen van borstvoeding in geboortezorgcentra.

Wens je de volledige Nederlandstalige tekst omtrent het Internationale Childbirth Initiatief (ICI) na te lezen?
Dat kan! Klik daarvoor hier

Meer info over de algemene rechten van de patiënt vind je hier

©2020 Birth Matters | Privacy