Het ziekenhuis is voor een student vroedvrouw een noodzakelijke leerschool. Je leert er de technische handelingen die essentieel zijn voor het vak (vaginaal onderzoek, bloedafname, infuustherapie, sondage, hygiëne, steriliteit, etc.). Het is ook de plek waar je leert samenwerken met andere zorgverleners: gynaecologen, neonatologen, kinderartsen, anesthesisten, enz. Door de grote stroom van patiënten op de verloskundige afdelingen zie je er als student veel verschillende situaties; vooral ook medische complicaties, die we snel moeten kunnen herkennen als vroedvrouw.

De  bedrijvigheid in het ziekenhuis vormt een mooie gelegenheid voor studenten om in de praktijk te oefenen en handelingen uit te voeren. Het tempo in het ziekenhuis ligt steeds hoog. Dat zorgt er ook voor dat de werkdagen vermoeiend kunnen zijn: vaak heb je het gevoel constant bezig te zijn, er is regelmatig stress en het ziekenhuispersoneel heeft niet altijd tijd om studenten te begeleiden. Als student moet je je redden met korte uitleg, droge communicatie en weinig feedback. In deze omstandigheden worden allerhande handelingen uitgevoerd, maar wordt het menselijke aspect soms gemist. Dit kan leiden tot een slechte ervaring bij de zwangere en bevallende vrouwen. Bovendien is het geen goed voorbeeld om aan studenten te geven.

In het ziekenhuis zijn naast het hoge aantal patiënten ook de studenten talrijk en ze komen en gaan door de verschillende afdelingen. Dit is voor het ziekenhuispersoneel vermoedelijk niet evident; het heeft de neiging om niet verder te gaan dan de minimum inspanning die nodig is om samen te kunnen werken. Contact tussen zorgverleners en studenten verlopen vaak moeizaam, waardoor studenten soms de indruk krijgen dat ze “deel uitmaken van de muren” en niet als individu worden beschouwd.

Binnen een kleinere structuur, zoals een vroedvrouwenpraktijk, is het menselijke aspect duidelijk zeer aanwezig. Vrouwen die zich tot deze zorg richten vragen om een globale en respectvolle aanpak. Hier leer je als student niet om je handelingen te verfijnen, maar observeer je het belang van de kwaliteit van de relaties, leer je respect hebben voor duidelijke informatie aan de koppels in de zorg, zodat zij een geïnformeerde beslissing kunnen nemen.

Ik ervaarde dat vroedvrouwen in een zelfstandige praktijk met zowel studenten als vrouwen en hun familie op een geïnteresseerde en waarachtige manier communiceren. Als student werd ik op een gezellige manier verwelkomd: er was echte belangstelling voor mijn achtergrond en ervaring. Daarnaast worden mijn taken georganiseerd en gewaardeerd (er werd voor een werkplek gezorgd, ik werd geraadpleegd, aan de vrouwen en hun familie voorgesteld als toekomstige collega, mijn prestaties werden herkend en gewaardeerd). Dit relationeel welzijn speelt een belangrijke rol bij het leerproces. Ik voelde mij comfortabel om vragen te stellen en zelf mee te redeneren en te reflecteren en adviezen te geven. Als student en beginnende vroedvrouw voel ik me aangemoedigd en ondersteund door het team. Het belangrijkste is volgens mij dat wanneer wederzijds respect een belangrijke waarde is, de student de mogelijkheid heeft om zich te laten inspireren door een waarachtig beroep.