Het dossier ‘Open Ziekenhuizen’ breekt een lans voor vroedvrouwgeleide zorg in ziekenhuizen

Klik hier om het volledige dossier ‘Open Ziekenhuizen’ van de VBOV te lezen

Bevallen met je eigen vroedvrouw in het ziekenhuis kan momenteel slechts in zes ziekenhuizen in Vlaanderen. Dit terwijl internationaal onderzoek aantoont dat bevallen met je eigen vroedvrouw de fysieke en mentale gezondheid van de moeder bevordert. Het dossier ‘Open Ziekenhuizen’ heeft als doel om ‘bevallen met je eigen vroedvrouw in het ziekenhuis’ mogelijk te maken. Het reikt een onderbouwde basis aan voor een succesvolle samenwerking tussen eerstelijns vroedvrouwen en het ziekenhuis, zowel op wetenschappelijk als op juridisch en financieel vlak.

Het dossier ‘Open Ziekenhuizen’ brengt de meerwaarde van de vroedvrouwgeleide zwangerschap en bevalling voor de gezonde moeder en baby in kaart en reikt handvaten aan op operationeel vlak om dit zorgmodel mogelijk te maken binnen de muren van een ziekenhuis.

Toekomstige ouders kunnen op deze manier volwaardig kiezen voor een voor hen meest geschikt zorgmodel. De nadruk hierbij ligt op de fysiologische verloskunde waarbij de eerstelijnsvroedvrouw de vrouw doorheen haar zwangerschap, arbeid en bevalling begeleidt. Wanneer op eender welk moment in dit proces een medische indicatie optreedt waarbij beroep gedaan wordt op de gynaecoloog, wordt er buiten het bestek van dit dossier getreden.

Het dossier wil nadrukkelijk de aandacht vestigen op een samenwerking tussen de gynaecologen en de eerstelijnsvroedvrouwen, maar ook tussen de eerstelijnsvroedvrouwen en de ziekenhuisvroedvrouwen. 

Want elke vrouw heeft het recht om te bevallen waar,
hoe en met wie ze dat wenst.

Dit dossier dient als standaardsjabloon en is aanpasbaar per ziekenhuis.

Het is geschreven om: 

  • beleidsmakers te informeren over de stappen die nodig zijn om tot vroedvrouwgeleide arbeid en bevalling te komen in een ziekenhuis.
  • eerstelijnsvroedvrouwen een kader aan te reiken, zodat zij deze zorg in een ziekenhuis kunnen aanbieden indien de ouders dit wensen of indien de zorg dient overgedragen te worden aan een gynaecoloog. 
  • zorgverleners die op het verloskwartier werken (gynaecologen, pediaters, hoofdvroedvrouwen en vroedvrouwen) een kader aan te reiken, zodat de samenwerking met de eerstelijnsvroedvrouwen en de ouders constructief en medisch verantwoord verloopt. 

Het dossier is opgebouwd uit een wetenschappelijk luik dat de meerwaarde en voordelen aantoont van vroedvrouwgeleide bevallingen voor de moeder, de baby en voor de maatschappij. 

In een tweede deel staan we stil bij de juridische aspecten. 

In een derde deel gaan we dieper in op de financiële aspecten van vroedvrouwgeleide bevallingen.

Klik hier om het volledige dossier ‘Open Ziekenhuizen’ te lezen.