Na een positieve zwangerschapstest bellen veel Belgische vrouwen meteen hun huisarts of gynaecoloog voor een kort consult. Vroedvrouw Lieve Huybrechts legt uit waarom vroedvrouwen daarvoor vaak meer dan een uur uittrekken en waarom koppels daarvoor kiezen.

In België is het nog niet gewoon dat vrouwen kiezen voor begeleiding van een vroedvrouw tijdens hun zwangerschap en bevalling. Wanneer de zwangerschapstest positief kleurt is de eerste reactie een telefoontje naar de huisarts of de gynaecoloog. Bij de consultatie die volgt krijgen de zwangeren in een kort consult de bevestiging van de zwangerschap en een lijst van de volgende consultaties in het ziekenhuis of de privépraktijk van de gynaecoloog, afgewisseld met een paar consultaties bij de huisarts of bij een vroedvrouw van het ziekenhuis. 

Wat veel koppels zich niet realiseren, is dat de kans dat een van deze zorgverleners ook bij de geboorte aanwezig zal zijn, klein is. Laat staan dat zij bereikbaar zijn tijdens de eerste hectische kraamweken.

 

Protocol


Bovendien is de informatie die koppels krijgen vaak sterk afhankelijk van het specifieke protocol van het ziekenhuis. Wanneer je de protocollen van verschillende Belgische ziekenhuizen vergelijkt, merk je dat er veel verschillen zijn en dat die niet altijd gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten. Het gemak van routine voor het zorgpersoneel en de gedachte dat iedereen dezelfde zorg moet krijgen, spelen daarbij een grote rol. Veel koppels die een kind verwachten schikken zich in deze routine en voelen zich daar goed en veilig bij. Maar lang niet iedereen past schoenmaat 39. 

Als vroedvrouw met 42 jaar ervaring ben ik dikwijls zulke koppels tegengekomen. Vrouwen en mannen die andere verwachtingen hadden van zorg rondom de geboorte dan wat er standaard geboden wordt. Zij stelden bijvoorbeeld kritische vragen, maar merkten dat er in het ziekenhuis weinig tijd en interesse was om daarnaar te luisteren, andere opties te bekijken of af te wijken van de protocollen.

Persoonlijk pad


Wanneer deze mensen vervolgens bij een vroedvrouw terechtkomen is de tegenstelling groot: er is ruimte om alle vragen van het koppel te bespreken, om alle fases die voor hen liggen rustig te bekijken en samen de mogelijke opties te verkennen. Om te kijken hoe zij hun persoonlijk pad willen invullen.

Een eerste consultatie duurt dikwijls anderhalf uur. De volgende een half uur tot een uur. Verwachtingen van de aanstaande ouders worden besproken en de vroedvrouw geeft informatie over welke begeleiding er allemaal is. Samen bespreken ze wat er bij hen zou passen. Er is aandacht voor de beleving van de zwangerschap, het streven naar gezondheid en er wordt veel tijd ingeruimd voor de voorbereiding op de geboorte en het ouderschap. Een vroedvrouw richt zich niet louter op het fysieke, ze kan je met haar kennis tijdens het hele proces begeleiden – ook mentaal. Een goed luisterend oor is een van de grootste kwaliteiten van een vroedvrouw. Toekomstige en nieuwbakken ouders die begeleid worden door een vroedvrouw weten dat zij altijd een beroep kunnen doen op hun vroedvrouw, indien er vragen of bezorgdheden zijn.

Recente onderzoeken tonen dan ook aan dat individuele begeleiding door een vertrouwde vroedvrouw niet alleen als fijn wordt ervaren, maar dat vrouwen bovendien veel minder kans lopen op complicaties en interventies tijdens de zwangerschap en de geboorte.

Kortom, wat kun je verwachten van zorg door een vertrouwde vroedvrouw?

 

  • Samenhang in de zorg in plaats van versnipperde zorg. Doordat je dezelfde gezichten ziet wordt er een band opgebouwd en groeit het onderling vertrouwen. 
  • De informatie die je krijgt is op jouw maat gemaakt. 
  • Jij als zwangere en je familie staan in het middelpunt van de zorg in plaats van de routines en de organisatie van een grote instelling. 
  • Je krijgt persoonlijke zorg met een vroedvrouw die je echt leert kennen en die tijd voor je maakt.