Vroedvrouwgeleide afdeling in een ziekenhuis – Alongside Midwifery Unit (AMU) – definitie

Ellen Thaels, Vlaamse vroedvrouw Co-director en workshop facilitator van MUNet; Co-auteur originele Midwifery Unit Standards document (2018) en Nederlandse vertaling (2023); Midwifery Unit teamleider; St.Mary’s Hospital Birth Centre, Londen, VK; Doctoraatsstudente, Universiteit Central Lancashire, VK


Wat is een Midwifery Unit (MU)?

Midwife-led care is een vorm van geboortezorg waarbij de vroedvrouw de primaire zorgverlener is. In het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen kent dit zorgmodel een lange geschiedenis. Een Midwifery Unit (MU) is een goed voorbeeld van hoe dit zorgmodel geïmplementeerd kan worden.

Een “Midwifery Unit”, ook wel bekend bij ons als een geboortehuis, kan gedefinieerd worden als een plek waar zorg tijdens de zwangerschap, geboorte en in de postnatale periode aangeboden wordt door vroedvrouwen als primair verantwoordelijke zorgverlener. Je kan MU’s zowel intramuraal (‘Alongside Midwifery Unit of AMU), maar op een andere plek dan de reguliere verloskamers, alsook extramuraal (‘Freestanding Midwifery Unit’ of FMU) vinden (Rocca-Ihenachoet al., 2018).

Voordat ziekenhuisgeboorte de norm werd, waren lokale MU’s, naast thuis, de plaats waar de meeste vrouwen bevielen. Vanaf de jaren ’70 werd er in vele Europese landen geadviseerd dat geboortes beter in het ziekenhuis plaats konden vinden, waardoor veel MU’s werden gesloten (Rocca-Ihenacho et al., 2018).

In de afgelopen jaren is er echter meer internationaal wetenschappelijk bewijs dat MU’s een optimale keuze zijn voor gezonde vrouwen met een goed verlopende zwangerschap. Dit kan worden toegeschreven aan de holistische zorg, gebruik van een biopsychosociaal zorgmodel en bewezen positieve uitkomsten op zowel fysiek als emotioneel vlak. MU’s zijn geassocieerd met minder medische interventies, een lagere maternale morbiditeit en positieve ervaring van vouwen (Brocklehurst et al., 2011; Scarf et al., 2018). Bovendien zijn eerstelijns MU’s goedkoper en meer kosteneffectief dan tweedelijns zorg (Schroeder et al., 2011).

 Deze positieve uitkomsten wekte belangstelling in heel Europa voor de ontwikkeling van MU’s. De Midwifery Unit Network, een organisatie die als missie heeft om van MU’s een standaard zorgpad te maken voor gezonde vrouwen met goed verlopende zwangerschappen, publiceerde in 2018 het Midwifery Unit Standards document (Rocca-Ihenacho et al., 2018). Dit document is ondertussen vertaald in zes talen, waaronder Nederlands en Frans. De Midwifery Unit Standards zijn gratis verkrijgbaar op de website van Midwifery Unit Network.

Dit artikel verscheen in het Tijdschrift voor Vroedvrouwen Jaargang 30 Nr 2 • Maart – April 2024

Referenties

  • Brocklehurst, P., Hardy, P., Hollowell, J., Linsell, L.,Macfarlane, A., McCourt, C., et al. (2011). Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. BMJ, 343(4), pp.d7400-d7400.
  • Rocca-Ihenacho, L., Batinelli, L., Thaels, E., Rayment, J., Newburn, M. & McCourt, C. (2018). Midwifery Unit Standards. City, University of London, London, UK.
  • Scarf, V., Rossiter, C., Vedam, S., Dahlen, H., Ellwood, D., Forster, D., et al. (2018). Maternal and perinatal outcomes by planned place of birth among women with low risk pregnancies in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. Midwifery, 62, pp.240-255.
  • Schroeder L., Petrou S., Patel N., Hollowell J., Puddicombe D., Redshaw M., et al. (2011). Birthplace cost effectiveness analysis of planned place of birth: individual level analysis. Birthplace in England research programme. Final report part 5. NIHR Service Delivery and Organisation programme.