Jaarthema 2024

Birth Matters zet dit jaar de spotlight op een essentiële maar vaak onderbelichte spelers in de geboortezorg: de vrouw en haar vroedvrouw! Met het thema “Vroedvrouwgeleide Zorg” willen we de cruciale rol van één op één zorg in de geboortezorg benadrukken en een brede discussie over hun waarde en impact initiëren.

Het belang van vroedvrouwgeleide zorg

Vroedvrouwgeleide zorg (Midwifery Led Continuity of Care, MLCC) wordt erkend als een op evidentie gebaseerd zorgmodel waarin zwangerschap en bevalling als normale levensgebeurtenissen worden beschouwd.

Dit model plaatst de vrouw centraal en bevordert een omgeving waarin respect, continuïteit van zorg en het bouwen aan relaties essentieel zijn voor een optimale zwangerschaps-, bevallings- en postpartum ervaring.

Wetenschappelijke steun en resultaten

Onderzoeken tonen aan dat vroedvrouwgeleide zorg bij laagrisicozwangerschappen veilig is. Het geeft een grote kans op een vaginale bevalling, er is weinig nood aan medische interventies zoals medicinale pijnstilling en weeën stimulerende middelen. Over het algemeen hebben de moeder en haar partner een positieve bevallingservaring.

Maatschappelijke voordelen

Naast de persoonlijke gezondheidsvoordelen is vroedvrouwgeleide zorg ook economisch voordeliger!Het is vaak goedkoper dan traditionele medisch geleide zorg, omdat het minder interventies omvat. Dit aspect kan belangrijk zijn in tijden van budgettaire krapte in de gezondheidszorg.

2024, een jaar van educatie en bewustwording

Het themajaar zal diverse activiteiten omvatten, waaronder workshops, lezingen en samenwerkingen met zorginstellingen om de principes van vroedvrouwgeleide zorg verder te verspreiden en te integreren in het zorgsysteem. Birth Matters streeft ernaar om zowel zorgverleners als het grote publiek te informeren over de voordelen van deze zorgbenadering.

Conclusie

Het kiezen voor “Vroedvrouwgeleide Zorg” als jaarthema door Birth Matters benadrukt het streven naar een vrouwgerichte, respectvolle en goed onderbouwde benadering van geboortezorg. Dit thema nodigt uit tot reflectie over hoe geboortezorg georganiseerd wordt en moedigt een verschuiving aan naar zorg waarbij de vroedvrouw een centrale rol speelt in de begeleiding van gezonde zwangerschappen en fysiologische geboorteprocessen.